Muziekinitiatie

Muzisch Klasje (MK) – monitor: Diane

muziek, zang, dans en spel - kinderen vanaf 7 jaar - 50 minuten (van 9u tot 9u50)

Muziekinitiatie 1 (MI1) – monitor: Stephanie

algemene muziekvorming (basis notenleer - creatief musiceren – zang) kinderen vanaf 8 jaar - van 9u tot 10u40

Muziekinitiatie 2, 3 en 4 (MI2, MI3 en MI4)

algemene muziekvorming (notenleer - creatief musiceren - zang) en instrumentles

MI2 10u40 - 12u20

monitor: Stephanie

MI3 9u tot 10u40

monitor: Jos

MI4 10u40 - 12u20

monitor: Jos

Muziekvorming (MV) – monitor: Nicolas

snelcursus muziekvorming (27 lessen) voor "laatbloeiers" die geen notenleer beheersen 50 minuten ( 13u - 13u50 )